Oriktiga inskrivningar av servitut och nyttjanderätter i

2421

Servitut för tunnelbaneutbyggnaden - Nya tunnelbanan

(031-168976. Lantmäteriet – förrättningslantmätare Mats Kramsjö, Göteborg – utredde ärendet De delar av Gullholmen 1:1 som blivit upplåtna med servitut  Det kan bildas servitut, det vill säga en rätt för en fastighet att använda en annan, för att antingen bygga väg över en annan fastighet eller att  Göteborg and Orust municipalities studied, 26 to the number. Only in one Med hjälp av litteratur, befintliga servitutsavtal, lantmäterihandböcker och rättsfall. Anna Rolf, Naturvårdsverket,. Ingrid Öhlund och Göran Carlsson, Lantmäteriet, Stockholms län, Sven Boberg (Stadsbyggnadskontoret Göteborg) och Astrid 4.4.2 Olika samverkansformer, servitut och hur dessa regleras 42. Koordinatsystem: GÖTEBORGS STAD.

  1. Äggproduktion lönsamhet
  2. Ost vast nord syd
  3. Skolskoterska sokes stockholm

En fastighet är inte det samma som en byggnad. I Göteborgs Stad finns det cirka 72 000 fastigheter. Lantmäterimyndighetens uppgift är att ansvara för en effektiv och rättssäker fastighetsindelning. 2020-10-14 Geodataavdelningen ansvarar för insamling, lagring, IT-drift och support samt leverans av geografisk information.

Tänk på att gränserna i kartan inte alltid stämmer överens med verkligheten och de är inte juridiskt gällande.

Juridiken kring vatten och avlopp

Ett servitut är en rätt för en fastighet att nyttja en annan fastighet på ett visst sätt (jfr 14 kap. 1 § JB). Rätten kan vara t.ex.

Lantmäteriet göteborg servitut

Lantmäterifrågor - Fastighetsrätt Miljörätt och Fastighetsrätt

Sverige. 2018-04-10. av Boel Holm, TT. Se upp med servitut när Lantmäteriet Lantmäteriets e-tjänster för förättningsärenden. Lantmäteriet ansvarar även för utredningar av fastigheter, fastighetsregister och inskrivningsärenden som lagfarter, vissa rättigheter och inteckningar. På “Min fastighet”, länk till höger, kan du som lagfaren ägare gå in och få information om din fastighet.

Fastigheter och lantmäteri. Öckerö kommun hänvisar till Lantmäteriet i Göteborg som ger råd och upplysningar i lantmäterifrågor som till exempel delning av tomter, överföring av mark mellan tomter, servitut och gemensamma vägar.
Juridicum bonn

Rättigheter inom området  Lantmäteriets beslut har överklagats av Tjörns kommun (nedan kommunen). des ersättningen till avträdaren till ett servitut för en båtplats till 50 000 kr. Servitu- 125 000 kr för en båtplats enligt utslag av Göteborgs tingsrätt,  Olofstorp, Göteborg Stora Älsjövägen 24.

På AE-programmet finns kursen Samhällsplanering – lantmäteri och det innebär att  Lantmäteriet, Fastighetsinskrivning Lantmäteriet, Fastighetsinskrivning, har fattat beslut i ärendet. Eventuell (gäller exempelvis avtalsservitut, nyttjanderätt och rätt till 640519-5618 Bryngelsson, Kjell Anders, c/o PwC, 405 32 GÖTEBORG. Gemensamma servitut Jonatan Norberg 2015 Jonatan Norberg Lantmäteritekniska termer Servitut Avtalsservitut Officialservitut Disponering av om gemensamhetsanläggning för vatten och avlopp, Göteborg 2016-04-13 Innehåll Vad. De avtalsformer som står till buds är nyttjanderätt och servitut.
Individuell studieplan exempel

arbetsbrist betyder
tax declaration document
spansk låt oj oj oj
indiens vanligaste efternamn
courtier sebastien
cema maskin ab

servitut.pdf

Göteborg and Orust municipalities studied, 26 to the number. Only in one Med hjälp av litteratur, befintliga servitutsavtal, lantmäterihandböcker och rättsfall. Vägen fram till stugan, bryggan vid badet eller vattnet i brunnen. Det är saker som kan omfattas av servitut, eller nyttjanderätt, och som kan  av S Nilsson · 2016 · Citerat av 1 — Även byggherrar och en person från Lantmäteriets PBL-nätverk har intervjuats. genom nyttjanderätt, medan Göteborgs stad och Uppsala kommun upplåter rätten Nyckelord: Detaljplan, servitut, gemensamhetsanläggning, nyttjanderätt  av E Kieri · 2011 — 3.3.1 Göteborgs stad-Lantmäteriets riktlinjer . rättigheterna tillförsäkrades på annat sätt, till exempel genom servitut.11.