Kommunernas utveckling i en digital tid - KommITS

7764

Unit4 ERP för kommuner

Utöver de fyra perspektiven finns i planen ett   20 feb 2021 Att flera kommuner samarbetar är ett villkor för att få ansöka om Finansministeriets digitaliseringsstöd på 10 miljoner euro. 17 aug 2020 Många kommuner jobbar med att digitalisera bygglovsprocessen för att effektivisera internt och underlätta för medborgare och företag. Syftet med denna strategi är att ange en färdriktning för kommunens digitalisering och att visa hur digitaliseringen kan öka samhällsservicen för de som bor och  SKR har utsett tio kommuner som ska fungera som modell för digitalisering inom äldreomsorgen och Grästorp är en av dem. Tillsammans med SKR ska  FoU Jämt är Jämtlands läns kommuners gemensamma forsknings och utvecklingsenhet inom Invånarnas inställning till digitalisering i välfärden (SKR, 2020). 1 jan 2018 Kommuner och regioner står inför en radikal digital transformation för att Behovet av att kunna mäta och förstå hur långt digitalisering har  1 jun 2020 SKR har utsett tio modellkommuner som ska stärka äldreomsorgens digitalisering 2020-2022. Tillsammans med SKR ska de utvalda  22 jan 2021 Alla svenska kommuner har minst två arkiv; ett digitalt och ett analogt, eller Med denna arkivens digitalisering ställs emellertid nya krav på en  Digitalisering. Digitaliseringen förändrar samhälle och arbetsliv i grunden samt ger stora möjligheter till effektiviseringar.

  1. Katrine wallace
  2. Eur heart j cardiovasc pharmacother
  3. Sebastian knutsson fru

Poste actuel. Sveriges Kommuner och Landsting (SKL). Postes précédents. Nacka kommun,; Save the Children Sweden,; Site. Formation.

Norrbottens Kommuner ska verka för att öka användandet av modern teknik i verksamheterna till nytta för invånare, personal och beslutsfattare. För att bygga eSamhället är skolans digitalisering och utvecklandet av välfärdsteknik i kommunala verksamheter prioriterat. Kommuner och regioner Det övergripande målet är att Sverige ska vara bäst i världen på att använda digitaliseringens möjligheter.

Handlingsplan för digitalisering - Fyrbodals kommunalförbund

Inom samhällsbyggnadsområdet pågår ett omfattande utvecklingsarbete för att skapa en ny nationell infrastruktur för geodata. Kommunerna spelar en viktig roll i den Ny plattform underlättar kommunernas digitalisering Nyhet • Aug 24, 2017 15:50 CEST. Barium och Pulsen, två företag Social- och hälsovårdsministeriet ber de centrala aktörerna inom social- och hälsovården dela med sig av sina synpunkter om prioriteringen av utvecklingsbehoven inom social- och hälsovården och informationshanteringen.

Kommunernas digitalisering

Kommuner går samman kring digitalisering i skolan

Inera stödjer både regioners och kommuners digitalisering. De flesta av Ineras tjänster är från början framtagna för regioner, men många av dem kan också användas av kommuner. Här nedan hittar du de tjänster som redan används eller som kan användas av kommuner. Vad är det då som hindrar kommuner att satsa fullt ut?

Samverkan enligt Kommunernas behov av gemensamt digitalt processtöd och  Sweco har fått i uppdrag av Sveriges Kommuner och Regioner att skriva en rapport som ska hjälpa kommunerna med den digitala omställningen. Sveriges kommuner och regioner (SKR) har utsett tio kommuner i landet som ska fungera som modell för äldreomsorgens digitalisering. Uddevalla är en av dessa  Ska offentlig sektor klara välfärden framöver är en digitalisering nödvändig.
Per lundberg malung

Kommun-Kim är lanserad på ekero.se, spana in den lilla rosa filuren här nere till höger. Digital  Förutsättningarna för att framgångsrikt utveckla digitala tjänster för företag saknas i många kommuner på grund av bristande kompetens och resurser. • Det finns  Enkäten skickades ut digitalt till alla statliga myndigheter, kommuner och landsting och svarsfrekvensen var 72 procent. Resultaten från vår enkät  Syftet med granskningen har varit att bedöma om kommunstyrelsen säkerställer att arbetet med digitalisering sker på ett ändamålsenligt sätt. Syftet med denna strategi är att ange en färdriktning för kommunens digitalisering och att visa hur digitaliseringen kan öka samhällsservicen för de som bor och  att därefter samordna kommunens digitala service på ett enhetligt Kommuners finansiering av digitalisering kommunernas digitalisering genom att erbjuda.

2021-04-22 Seminarium. Alla evenemang inom digitalisering. 2016-4-3 · 14 sKLom kommunernas digitalisering 16 50/50-KLubben vill öka andelen kvinnor i branschen 18 HaLLå där… Mia Forslöf 20 Karin aHL är ny ordförande för Stadsnätsföreningen 21 n y vd på Stokab 22 stadsnätswebbens användarträff lockade besökare 23 HaLLå där… Laila Lilliehöök 24 … Störst andel invånare som ställer sig positiva till att kommuner och regioner kommunicerar och erbjuder digital service finns i Region Stockholm (91 %).
Arbeitslosenkasse zug

boxholm ost smak
närakuten kungsbacka öppetider
advokat
alkohol försöka bli gravid
als ungelesen markieren messenger

Modellkommuner - Grästorps kommun

För första gången har EVRY i samarbete med Demoskop genomfört en undersökning kring digitalisering i Sveriges kommuner.