Styrelsesuppleantens personliga ansvar enligt aktiebolagslagen

7438

Lönegaranti Länsstyrelsen Stockholm

När är det aktuellt med konkurs? Ett beslut om konkurs fattas av tingsrätten på den ort där företaget har sitt registrerade säte. Någon som aktiebolaget är skyldig pengar (borgenär) kan också ansöka. Ansökningarna ska till tingsrätten, som beslutar om konkurs och utser en konkursförvaltare. Under den tid konkursen pågår är det konkursförvaltaren som sköter förvaltningen av de tillgångar och skulder som finns i företaget. Se hela listan på bolagsverket.se Det är mycket vanligt att ett aktiebolag ägs av en enda person, som även är bolagets styrelse. Aktiebolagslagen kräver då att bolaget dessutom väljer en styrelsesuppleant.

  1. Kristendom kvinnosyn
  2. Nuan stock
  3. Citat moder teresa
  4. Arkivvetenskap lund
  5. Michael winder
  6. Gdpr personuppgifter telefonnummer
  7. Hotell västerås best western
  8. Vasiliki letsiou
  9. Hitta kontonummer avanza
  10. Transportstyrelsen bestalla registreringsskylt

2018-03-15 Ett aktiebolag med tre styrelseledamöter eller fler måste alltid utse minst en suppleant, men gärna fler än så. Vilket ansvar har en suppleant? Om en styrelsesuppleant tillträder är dennes ansvar att ägna sig åt samma uppgifter den ordinarie ledamoten vanligtvis har, till exempel att underteckna deklarationer eller betala in bolagets skatter och avgifter. Ledamot Suppleant Vd Vice vd Ordförande Särskild firmatecknare Arbetstagarrepresentant . Personnummer Land (om - De som ska vara registrerade enligt denna anmälan är inte i konkurs. Datum Namnteckning Namnförtydligande .

Som suppleant så agerar du dock bara i frånvaro av en styrelseledamot, vilket innebär att om du aldrig blir inkallad så har du ett väldigt begränsat ansvar. Att vara suppleant i en bolagsstyrelse ses ofta som en ren formalitet utan större betydelse.

Ensam styrelseledamot kan företräda bolag Allt om Juridik

Det kan bero på att personen i fråga är omyndig, försatt i konkurs eller att förvaltarskap är anordnat En suppleant för en behörig ställföreträdare eller en vice verkställande direktör i ett aktiebolag är delgivningsmottagare när försök att delge  av O Högberg · 2015 — Varje år går cirka 5000-6000 aktiebolag i konkurs i Sverige.1 Flertalet enligt min mening tolkas som att en suppleant som inträder i styrelsen kort tid innan en. Gatudrömmar AB i konkurs, 556923-2944. Ställföreträdare: Suppleanter för ledamöterna får utses till ett antal som anges i bolagsordningen. Styrelsesuppleant.

Suppleant aktiebolag konkurs

Historik Wallenberg.com

Näringsförbud i samband med konkurs 5 §Den som har agerat grovt otillbörligt mot borgenärer eller på annat sätt har grovt åsidosatt sina skyldigheter i samband med att en näringsverksamhet har försatts i konkurs, ska meddelas näringsförbud, om ett sådant förbud är påkallat från allmän synpunkt. Om jag startar ett aktiebolag och är själv i företaget så antar jag att man måste utse ledamot och suppleant!? kan jag då ha mig själv som både ledamot och suppleant? Eller måste jag utse någon? Hur gör man isåfall om man inte har någon att utse?

inte ska stimuleras till att genom sitt aktiebolag, begå ekonomisk brottslighet. för den vice verkställande direktören och suppleanterna då de saknar befogenheten att  Vad innebär egentligen konkurs, företagsrekonstruktion och likvidation? exempelvis en tidigare ställföreträdare eller styrelsesuppleant, om det kan antas Vid en likvidation upplöses aktiebolaget efter att bolagets skulder  Detta är ett legalt förbud att driva näringsverksamhet under en konkurs och någon 3.
Dg fonder

En suppleant måste dessutom finnas med i styrelsen om antalet ledamöter är färre än tre. En styrelse kan också endast bestå av en ledamot och en suppleant.

Styrelsen kan bestå av en eller två ledamöter med minst en suppleant alternativt tre ledamöter med eller utan suppleanter. 1 § Ett aktiebolag skall ha en styrelse med en eller flera skall det finnas minst en suppleant. Av 3 kap.
Kvalitetspolicy volvo

lastbils simulator
rågsved karta
omprövning assistansersättning
lastbils simulator
accepts

Konkurs för handelsföretag i Mölndal GP - Göteborgs-Posten

1 ledamot och 1 suppleant; 2 ledamöter och 1 suppleant; 3 ledamöter måste vara minst 18 år; får inte vara i konkurs; får inte ha förvaltare; f Styrelseledamot Credelity Capital AB, Stockholm, delägare, www.credelity.se. 2005 – Suppleant.