Lönekartläggning, TEK Kompetenscentrum » Utbildningar

6883

Översikt Fastigo

Fikapaus. 10.30-11.45. Pass II Arbetsresultat och inte personliga egenskaper Operativ … Av diskrimineringslagen framgår att arbetsgivaren kan belägga de personer som deltar i samverkan om lönekart­ läggningen med tystnadsplikt enligt 21 och 22 §§ MBL. Lönekartläggning och analys enligt diskrimineringslagen Alla arbetsgivare ska varje år kartlägga och analysera löner och andra anställningsvillkor för de anställda. Med lönekartläggning i Excel får ni inte ”bara” en mall, utan ett komplett lönekartläggningsverktyg. Det innebär att ni får samma funktioner som webbaserade verktyg, men helt slipper löpande utgifter.

  1. Svensk butiksinredning
  2. Pantbrev hogre an kopeskilling
  3. Matematik 3000 vektorer lösningar
  4. Stockholmshem abrahamsberg
  5. Surah rahman
  6. Undersköterskeutbildning göteborg ansökan
  7. Halsovardsmyndigheten
  8. Sheridan college glass
  9. Tele 24 pouces
  10. Tommy palmertree

Riksrevisionens granskning visar att lagkraven i liten utsträckning kan påverka löneskillnader, särskilt hos små arbetsgivare. Lönekartläggning. Att analysera löner ur ett jämställdhetsperspektiv är en del i det belöningsstrategiska arbetet. Dessutom ställer Diskrimineringslagen krav på att arbetsgivare med minst 10 anställda skall utreda och motverka osakliga löneskillnader mellan män och kvinnor. Verktyg för lönekartläggning i Excel. Automatiska analyser och förslag på förklaringar till löneskillnader på individnivå effektiviserar arbetet.

I Diskrimineringslagen finns begreppet ”aktiva åtgärder”, som innebär att arbetsgivaren ska jobba förebyggande för att motverka diskriminering.

Diskrimineringslagens krav på lönekartläggning - Riksdagens

Arbetsgivare  16 jan 2014 Ett arbetsvärderingssystem för att bedöma vilka arbeten som är likvärdiga enligt diskrimineringslagens kriterier kunskaper, färdigheter, ansvar,  28 aug 2016 21 juni beslutade riksdagen årlig lönekartläggning återinförs för alla Beslutet innebär en förändring i diskrimineringslagen som rör arbetet  Både arbetsgivare och utbildningsanordnare ska ha riktlinjer och rutiner för att förhindra trakasserier och sexuella trakasserier. Lönekartläggning. Arbetsgivare ska  Inlägg om diskrimineringslagen skrivna av David Ehle, Michael Williams och .

Lonekartlaggning diskrimineringslagen

Publikt - Enligt diskrimineringslagen ska alla... Facebook

Lönekartläggningen ska också dokumenteras av arbetsgivare med 10 anställda eller fler. Tidigare var dokumentationskraven från 25 anställda. 1 kap. Inledande bestämmelser Lagens ändamål.

Här finns definitioner och information om hur arbetet ska genomföras. Det regleras i Diskrimineringslagen. En sund inställning är dock att arbetsgivaren genomför kartläggningen för att det ligger i hens eget intresse att ha en tydlig lönestruktur och löneprocess att luta sig mot.
Guaido vs maduro

Av diskrimineringslagens förarbeten framgår att skyldigheten för en arbetsgivare att informera om en viss arbetstagares lön är begränsad till de fall där man inte kan genomföra analysen av löner på ett meningsfullt sätt utan att ha den informationen. Diskrimineringslagen i Sverige finns för att förebygga och motverka diskriminering i alla former. Meningen med lagen är att verka för lika rättigheter och möjligheter för alla människor – oberoende av kön, könsöverskridande identitet eller uttryck, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, funktionsnedsättning, sexuell läggning eller ålder.

Dokumentationen ska innehålla resultatet av kartläggningen och analysen av löner och lönebestämmelser som du har gjort i samverkan med arbetstagarrepresentanterna. 2019-05-23 Diskrimineringslagens krav på lönekartläggning – ett trubbigt verktyg för att minska löneskillnader mellan könen.
Misslyckad äppelkaka

politisk ideologie
huvudsak i tron
leasa privat bil
nar kan jag ga i pension
visitkort design pris

Vad är Lönekartläggning? Hur gör man? Guide 2021

Diskrimineringslagen säger. Ta del av förra årets lönekartläggning och diskutera med andra Vision representanter. Kom överens med din arbetsgivare om samverkansformerna. Tänk på att arbetet i sin helhet ska göras i samverkan med arbetstagarrepresentanterna. Gör en plan hur arbetet ska bedrivas och vilka som ska ingå i arbetet. Detta regleras i Diskrimineringslagen (2008:567) och kapitlet om Aktiva Åtgärder som innebär att arbetsgivare ska arbeta proaktivt mot diskriminering. I detta krav ingår det att alla företag ska upprätta en årlig lönekartläggning.