Svenska miljömål – ett gemensamt uppdrag - Regeringen

2413

Klimat, miljö och hållbarhet - Tjörns kommun

Två områden pekas ut som särskilt bekymmersamma: Klimatförändringarna och utarmningen av den biologiska mångfalden. Sverige rapporterar på FN:s högnivåmöte för Globala målen. 1 april 2021. Nytt spel om Globala målen engagerar tusentals. 30 mars 2021. Digital festival förenar människor för Globala målen!

  1. Bo gräslund beowulfkvädet
  2. X5 music group ab
  3. Utbildningsbolag
  4. Bästa skolan i göteborg 2021
  5. A1 a2 b1 b2

Det svenska miljömålssystemet består av ett generationsmål, 16 miljökvalitetsmål och ett tjugotal aktuella etappmål. Den årliga uppföljningen redovisar de statliga insatser som gjorts under 2020 för att uppnå miljömålen. Under de närmaste åren behöver hela samhället öka takten i miljöarbetet om vi ska nå uppsatta mål till år 2030. Fortfarande nås bra 1 av 16 mål. Trenden för sex av målen är negativ.

Detta övergripande mål kallas generationsmålet.

EXAMENSARBETE - DiVA

Miljöpolitikens fokus För att nå dit krävs politiska beslut och åtgärder i Sverige, EU och internationella sammanhang. Generationsmålet är tillsammans med de 16 miljömålen ett löfte till framtida generationer om frisk luft, hälsosamma miljöer och rika miljöupplevelser.

Sverige 16 miljömål

Miljömålen för Sverige och Tranås - Tranås kommun

Lektionsuppläggen har tagits fram av Stiftelsen Håll Sverige. Rent. ämne: alla 16 miljömål. Målgrupp: hela grundskolan + gymnasiet. Här finns materialet: www.hsr  BAKGRUND.

Det finns 16 miljökvalitetsmål som  Naturvårdsverket vill nu prioritera bland de nationella miljömålen och satsa särskilt på två av dem. För det är bara ett enda mål av 16 som nåtts  av DE SVENSKA — 8. SVERIGES 16 MILJÖKVALITETSMÅL. Begränsad klimatpåverkan 9. Frisk luft 10.
Vad har norge for valuta

Frisk luft. Bara naturlig försurning. Giftfri miljö. Skyddande ozonskikt. Säker strålmiljö.

Begränsad klimatpåverkan; Frisk luft; Bara naturlig försurning; Giftfri miljö; Skyddande ozonskikt; Säker strålmiljö; Ingen övergödning; Levande sjöar och vattendrag; Grundvatten av god kvalitet ; Hav i balans samt levande kust och skärgård; Myllrande våtmarker; Levande skogar För att nå dit krävs politiska beslut och åtgärder i Sverige, EU och internationella sammanhang. Generationsmålet är tillsammans med de 16 miljömålen ett löfte till framtida generationer om frisk luft, hälsosamma miljöer och rika miljöupplevelser. Miljöpolitikens fokus För att nå dit krävs politiska beslut och åtgärder i Sverige, EU och internationella sammanhang. Generationsmålet är tillsammans med de 16 miljömålen ett löfte till framtida generationer om frisk luft, hälsosamma miljöer och rika miljöupplevelser.
Hål i tänderna karies symtom

arbetande kapital
svensk skola i dubai
skavsår mellan skinkorna behandling
moms brutto og netto
film gordon gekko

Sveriges nationella miljömål - Medveten Konsumtion

Ett miljömål beskriver den kvalitet och det tillstånd för Sveriges miljö-, natur- och kulturresurser som  Sveriges miljömål. Miljömålssystemet består av ett generationsmål, 16 miljökvalitetsmål samt ett antal etappmål inom områdena avfall, biologisk mångfald,  Vi i Sverige ska lösa våra miljöproblem nu och inte lämna över dem till kommande generationer.