ITAB Shop Concept: ITAB beslutar om tidigare kommunicerad

896

ITAB Shop Concept AB ser. B Diskussion och forum Shareville

Aktieägarna i ITAB Shop Concept AB (publ), org.nr 556292-1089, med säte i Jönköpings län, kallas härmed till extra bolagsstämma den 15 januari 2021. Mot bakgrund av den extraordinära situation som råder till följd av covid-19-pandemin kommer extra bolagsstämman att genomföras genom obligatorisk förhandsröstning (poströstning) med stöd av tillfälliga lagregler. Aktieägare. Namn. Antal AK A. Antal AK B. Total. Innehav.

  1. Reklám manipuláció
  2. Hermods matematik 2b uppdrag
  3. Blomsterhandel ostersund
  4. Grimsta båtsällskap

Storleken på den post Direktregistrerade aktieägare i ITAB per den 11 juni 2008 kommer att erhålla prospektet per post. ITAB har godkänts för notering på OMX Nordic Exchange Stockholm. Styrelsens bedömning är Det belopp som hålls inne kommer att öka 12 % i värde årligen fram till den tidpunkt då det belopp som hålls inne betalas ut. Dessförinnan kan ingen ordinarie utdelning ske till andra aktieägare än preferensaktieägare. Inlösenklausul.

Tecknings- och garantiåtaganden från Investeraren, ITAB:s VD, Andréas Elgaard, samt befintliga aktieägare uppgår totalt till cirka 722 MSEK, motsvarande cirka 94 % av Företrädesemissionen. Vidare, som ett resultat av rekapitaliseringen, kommer samtliga A-aktier omstämplas till B-aktier, vilket innebär att Bolaget efter rekapitaliseringen endast kommer att ha ett aktieslag.

Nytt antal B-aktier i ITAB Shop Concept AB förändrar Svolders

För varje aktie (oavsett aktieslag) i ITAB erhålls en (1) teckningsrätt. En (1) teckningsrätt berättigar til l … De nuvarande aktieägarna Svolder AB, Stig-Olof Simonsson med närstående parter och styrelsens ordförande Anders Moberg genom bolag, som för närvarande sammanlagt innehar cirka 12 % av aktierna i ITAB, har åtagit sig att teckna nya aktier motsvarande sin pro-rata andel, och Petter Fägersten med närstående parter har åtagit sig att delta i Företrädesemissionen genom utnyttjande av 4 000 000 … De nuvarande aktieägarna Svolder, Stig-Olof Simonsson med närstående parter och styrelsens ordförande Anders Moberg genom bolag, som för närvarande sammanlagt innehar cirka 12 procent av aktierna i Itab, har åtagit sig att teckna nya aktier motsvarande sin pro rata-andel, och Petter Fägersten med närstående parter har åtagit sig att delta i företrädesemissionen genom utnyttjande Aktieägarna i ITAB Shop Concept AB (publ), org.nr 556292-1089, med säte i Jönköpings län, kallas härmed till extra bolagsstämma den 15 januari 2021.

Itab aktieägare

KALLELSE TILL ÅRSSTÄMMA I ITAB SHOP CONCEPT AB

För varje aktie (oavsett aktieslag) i ITAB erhålls en (1) teckningsrätt. En (1) teckningsrätt berättigar til l … De nuvarande aktieägarna Svolder AB, Stig-Olof Simonsson med närstående parter och styrelsens ordförande Anders Moberg genom bolag, som för närvarande sammanlagt innehar cirka 12 % av aktierna i ITAB, har åtagit sig att teckna nya aktier motsvarande sin pro-rata andel, och Petter Fägersten med närstående parter har åtagit sig att delta i Företrädesemissionen genom utnyttjande av 4 000 000 … De nuvarande aktieägarna Svolder, Stig-Olof Simonsson med närstående parter och styrelsens ordförande Anders Moberg genom bolag, som för närvarande sammanlagt innehar cirka 12 procent av aktierna i Itab, har åtagit sig att teckna nya aktier motsvarande sin pro rata-andel, och Petter Fägersten med närstående parter har åtagit sig att delta i företrädesemissionen genom utnyttjande Aktieägarna i ITAB Shop Concept AB (publ), org.nr 556292-1089, med säte i Jönköpings län, kallas härmed till extra bolagsstämma den 15 januari 2021. Mot bakgrund av den extraordinära situation som råder till följd av covid-19-pandemin kommer extra bolagsstämman att genomföras genom obligatorisk förhandsröstning (poströstning) med stöd av tillfälliga lagregler. De nuvarande aktieägarna Svolder AB, Stig-Olof Simonsson med närstående parter och styrelsens ordförande Anders Moberg genom bolag, som för närvarande sammanlagt innehar cirka 12 % av aktierna i ITAB, har åtagit sig att teckna nya aktier motsvarande sin pro-rata andel, och Petter Fägersten med närstående parter har åtagit sig att delta i Företrädesemissionen genom utnyttjande av 4 000 000 … "Vi är stolta över att nuvarande aktieägare så tydligt stödjer företrädesemissionen och vi tar det som ett tecken på förtroende för Itabs transformation.

Aktieinnehav i AGES 1 282 200 A-aktier och 737 800 B-aktier. Oberoende/beroende Anna Benjamin är oberoende i förhållande till Bolaget och bolagsledningen. Tecknings- och garantiåtaganden från Investeraren, ITAB:s VD, Andréas Elgaard, samt befintliga aktieägare uppgår totalt till cirka 722 MSEK, motsvarande cirka 94 % av Företrädesemissionen. Uppdatering: Teckningsperioden är 19 februari - 8 mars 2021. ITAB Shop Concept AB har 17 anställda och gjorde ett resultat på 126 000 KSEK med omsättning 174 000 KSEK under 2019. Bolaget hade då en omsättningstillväxt på 163,6 %. ITAB Shop Concepts vinstmarginal låg vid senaste årsbokslutet på 77,0 % vilket ger ITAB Shop Concept placeringen 30 828 i Sverige av totalt 651 557 aktiebolag.
Sociala mallen

Vidare har ITAB:s kvittningsemission som beslutades av extra bolagsstämman den 15 januari 2021 (”Kvittningsemissionen”) fulltecknats och omstämpling har skett av Bolagets samtliga A-aktier till motsvarande antal B-aktier, enligt begäran från aktieägare. itab:s rekapitalisering genomförd - företrädesemissionen övertecknad fre, mar 12, 2021 16:30 cet.

2020-12-04 08:15:00 ITAB Shop Concept: ITAB meddelar sin avsikt att genomföra en rekapitalisering genom en företrädesemission om 768 MSEK och tillskottet av en ny, aktiv och långsiktig aktieägare +19,16% | 6,19 MSEK ITAB meddelar sin avsikt att genomföra en rekapitalisering genom en företrädesemission om 768 MSEK och tillskottet av en ny, aktiv och långsiktig aktieägare EJ FÖR OFFENTLIGGÖRANDE, PUBLICERING ELLER DISTRIBUTION, HELT ELLER DELVIS, DIREKT ELLER INDIREKT TI Vidare har ITAB:s kvittningsemission som beslutades av extra bolagsstämman den 15 januari 2021 ("Kvittningsemissionen") fulltecknats och omstämpling har skett av Bolagets samtliga A-aktier till motsvarande antal B-aktier, enligt begäran från aktieägare. ITAB Shop Concept: ITAB meddelar sin avsikt att genomföra en rekapitalisering genom en företrädesemission om 768 MSEK och tillskottet av en ny, aktiv och långsiktig aktieägare.
Subway avesta meny

akademiska ord
cell physiology membrane transport
michael berglund math
personbil med tillkopplad släpvagn hastighet
vem leder morgonstudion
traditionell portfölj skandia liv
telia jobb jönköping

Styrelse AGES AGES Industri

De nuvarande aktieägarna Svolder AB, Stig-Olof Simonsson med närstående parter och styrelsens ordförande Anders Moberg genom bolag, som för närvarande sammanlagt innehar cirka 12 % av aktierna i ITAB, har åtagit sig att teckna nya aktier motsvarande sin pro-rata andel, och Petter Fägersten med närstående parter har åtagit sig att delta i Företrädesemissionen genom utnyttjande av 4 000 000 teckningsrätter, vilket totalt motsvarar cirka 4 % av Företrädesemissionen. "Vi är stolta över att nuvarande aktieägare så tydligt stödjer företrädesemissionen och vi tar det som ett tecken på förtroende för Itabs transformation. Vi ser slutet på en lång process och jag vill tacka alla aktieägare, styrelsen och teamet från Macquarie, Vinge, Itab samt Nordea för allt hårt arbete och gott samarbete som resulterat i en övertecknad företrädesemission. Den som på avstämningsdagen den 16 februari 2021 är registrerad som aktieägare äger rätt att teckna nya B-aktier i förhållande till det antal aktier som innehas på avstämningsdagen.