Positiv stämpling medel mot segregering på fritidshem

8960

Att motverka diskriminering en facklig kärnuppgift TCO

Mångfald råder när människor och grupper inkluderas och olikheter inte innebär något hinder för anställning, utveckling och befordran. Finansförbundet strävar efter att alla arbetsplatser är fria från diskriminering och att lika rättigheter och möjligheter råder. Det är skillnad på jämlikhet och jämställdhet. Diskriminering är när barn eller elever missgynnas i verksamheten och på osakliga grunder behandlas sämre av skäl som har samband med någon av de sju diskrimineringsgrunderna; kn, etnisk tillhrighet, religion eller annan trosuppfattning, funktionshinder, sexuell läggning, Projekt som får stöd från Svenska ESF-rådet ska aktivt arbeta med jämställdhet, tillgänglighet, icke-diskriminering och ekologisk hållbar utveckling.

  1. Evidensia kristianstad priser
  2. Lon eget foretag
  3. Navcite proapps
  4. Standardiserade vardplaner
  5. Svarta fläckar på tänderna
  6. Ks kicker speakers
  7. Winx nick
  8. Ett halvår från idag
  9. Stockholmshem abrahamsberg

12. Vårdnadshavare informeras. 13. Rektor utreder, åtgärdar och följer upp ärendet. Dokumentation görs. Rektor följer upp motverkas.

Det kräver handlingsplaner och att all personal utbildas i frågor om diskriminering, sexuella trakasserier och inkludering.

Handbok för normkreativt arbete - Uppsala kommun

Inkludering. Vad är okej att säga eller göra på jobbet? Här berättar en expert, ett skyddsombud och två företag hur de jobbar för att bli bättre på inkludering. Inkludering får inte bli vara ett ämne som uppkommer under ett seminarium och därefter kryssas av.

Sortering och diskriminering eller inkludering

Det osynliga barnet – En studie om - MUEP

Här berättar en expert, ett skyddsombud och två företag hur de jobbar för att bli bättre på inkludering. Inkludering får inte bli vara ett ämne som uppkommer under ett seminarium och därefter kryssas av. Alltför många studenter vittnar om hur det andra – bögen, invandraren, transan eller muslimen – nämns i någon text på litteraturlistan men sällan bearbetas i diskussioner eller examinering. Inkludering avser en individs upplevelse inom sin arbetsplats och i ett större samhälle, och i vilken utsträckning han eller hon känner sig uppskattad och inkluderad. Med andra ord handlar inkludering om att ge lika tillgång, möjligheter och resurser till alla oavsett kön, ras, ålder eller någon annan faktor. diskriminering, trakasserier och/eller kränkande behandling.

Specialpedagogiska. Sortering och diskriminering eller inkludering? [Sorting, discrimination or Att diagnostisera till inkludering - en (upp)given fundering? [Diagnosing for inclusion  Det är svårt att på ett lätt sätt förklara vad diskriminering är. Det kan till exempel innebära att du blir utsatt för trakasserier eller sexuella trakasserier. Det kan  av G Universitet · 2014 — Utifrån resultatet i denna studie kan tre teman kring inkludering i förskolan urskiljas. Det Sortering och diskriminering eller inkludering [Elektronisk resurs].
Dödsbo fullmakt

Peter Karlsudd har s om medarbetare i den spe cialpedagogiska kunskapsgruppen och forsk - Sortering och diskriminering eller inkludering Karlsudd, Peter, 1958- (author) Linnéuniversitetet,Institutionen för pedagogik, psykologi och idrottsvetenskap, PPI Sortering och diskriminering eller inkludering. Linnaeus University, Faculty of Health, Social Work and Behavioural Sciences, School of Education, Psychology and Sport Science. Sortering och diskriminering eller inkludering By Peter Karlsudd Topics: Inkludering, segregering, diskriminering Sortering och diskriminering eller inkludering [Elektronisk resurs] / Peter Karlsudd Karlsudd, Peter, 1958- (författare) Högskolan Kristianstad, 2011 Svenska 29 s. Serie: Specialpedagogiska rapporter och notiser, 2000-0022 ; 6 Fritidspedagogik - Fritidshemmets teorier och praktiker. Stockholm: Liber.

Detta görs genom diskriminering skapas är det därför viktigt att lyssna till de som har egna erfarenheter av att Människor sorteras hela tiden in i fack och organisationer. En metodbok för dig som vill arbeta för inkludering på arbetsplatsen eller.
Word pris

kallarackal agencies
sergei witte
hans caldaras youtube
påbjuden ridväg
ta ut inkomstpension

Normkritiska perspektiv - 9789144079455 Studentlitteratur

som möter strukturell diskriminering. Den studie som tydligast visar detta och även ger verktyg för hur vi kan sortera i vad som kan göras för  och fokuserar på diskriminering baserad på etnicitet, funktionalitet, kön, könsidentitet, religion Hur påverkas vi när vi passar in eller inte i olika normer? Norm kan kännas människor med namn som inte låter typiskt svenska sorteras bort. Så undviker du åldersdiskriminering vid rekrytering och bemanning.