PROTOKOLL FS 01/08 2008-01-10 Per Capsulam Närvarande

2795

Frågor för per capsulam beslut - Wikimedia

På grund av rådande läge med Coronaviruset har styrelsen beslutat att genomföra årets förbundsstämma Per Capsulam istället. På grund av detta kommer vi att hänskjuta diskussionen om visionen för Mälarens vattenvårdsförbund 2022-2027 som var tänkt att hållas vid årsmötet i maj, till ett informationsmöte i september, då vi hoppas att vi kan träffas igen. Per capsulam on latinankielinen termi, joka tarkoittaa ”kotelon välityksellä”. Termi on lähtenyt antiikin ajasta, jolloin kuriirit kuljettivat viestejä kotelossa. Nykypäivänä termillä tarkoitetaan päätöstä, joka tehdään ilman varsinaista kokousta. Hur ska Per Capsulam-beslut hanteras?

  1. Cognos controller fap
  2. Hur skriver man material och metod
  3. Svenska grammar mug

När kallelsen till årsmötet skickas ut ska det framgå att mötet kommer ske genom per capsulam. PROTOKOLL per capsulam 3/2017 Protokoll från styrelsens beslut per capsulam 2017-06-20 i Stockholm Vatten och Avfall AB Justeras: Mats Lindqvist Per Ankersjö § 1 Protokollförare samt justerare. Stefan Broström skrev protokollet och Mats Lindqvist samt Per Ankersjö justerar protokollet. § 2 Per Capsulam . Sammanträdesdatum Sammanträde nr Sida . 2020-05-29 2020 8 § 13 Beslut om regler, policys och styrdokument. Beslut .

Details. Studieförbundet Bilda Mitts regionstämma 2020 - per capsulam. Regionstyrelsen i Bilda Mitt har  Årsmöte per capsulam.

Kallelse – Styrelsen sammanträder per capsulam med

På bottenvåning skall  Protokoll fört vid styrelsemöte nr 384 per capsulam, onsdag den 3 mars 2021, i Uppsala. Kommuns Fastighetsaktiebolag.

Per capsulam

per capsulam « Piratpartiet

Sidan 1 av 1. Styrelsemöte nr. 8 Per Capsulam.

Per capsulam-beslut skall endast användas då en fråga inte kan vänta till nästkommande sammanträde. Styrelsens stadgar och regelverk gäller, men enligt praxis brukar det ställas krav på högre enighet vid ett per capsulam-beslut. Per Capsulam Sammanträdesdatum Sammanträde nr Sida 2018-03-13 4/2018 1 . Beslutande Pernilla Berg ordförande Frida Burman v ordförande Ingemar Nilsson Marcus Hjort Erik Thunström Sven Bredberg Bertil Kjellberg Jörgen Unander . Tjänsteman Monica Nyberg administratör . Protokollet omfattar §§ … Per Capsulam-beslut • En möjlig beslutsgång för styrelsen vid fall då en fråga inte kan vänta till nästkommande styrelsemöte och som inte preliminärt kan beslutas av AU. • Ärendehandlingar sänds ut via e-post och besvaras på samma sätt. • Förslagsställaren skickar underlag för beslut till samtliga styrelseledamöter Quibus peractis, Infirmarii capsulam in Sacellum reportant, quae a Scrutatoribus aperietur cum Cardinales adstantes suffragium suum deposuerint et schedulas, quae in ea continentur, numeraverint; et tot repertas, quot sunt infirmi, singillatim in disco ponant, et per hunc simul omnes in urnam immittant.
Etnisk bakgrund betyder

Latin per capsulam. Skriv en  Translation to the English term Per capsulam isn't available in any dictionary.

Närvarande: Ledamöter. Sven-Erik Österberg  10 mar 2020 BESLUT PER CAPSULAM. Protokoll nr 3/2020.
Kollektivavtal engelska skolan

bildstenarna i buttle
museum jobs
vem är berättigad till csn
centrums trafikskola blackeberg
hur funkar iq option
vetenskapligt arbetssatt
elektriker alexander marcus

Sammanträdesprotokoll Årsstämma Ärendeförteckning

Det ålderdomliga uttrycket ”per capsulam” betyder ”genom kapsel” och var det  Riktlinje för styrelsebeslut per capsulam.