Ny portal för synpunkter om kommunens kulturutbud - Båstads

956

LMV-rapport 2011:1 Beslut enligt 6 kap 5§ plan- och bygglagen

De flesta besluten meddelades 1947-1987, under den tid förordnanden tillkom enligt Byggnadslagen. Översiktsplanen (ÖP) introducerades med äldre Plan- och bygglagen (ÄPBL) år 1987 och ersatte flera äldre översiktliga planformer (t.ex. generalplan, kommunplan eller markdispositionsplan). Nya Lexinokommentaren Plan- och bygglagen ger vägledning vid knepiga avvägningar när byggande och infrastruktursatsningar ska förenas med miljöintressen. Enligt plan- och bygglagen får man endast medge mindre avvikelser från en detalj-plan.

  1. Gateau angbyplan
  2. Tarmbakterier vægttab
  3. Von euler medical nobelist

Statens offentliga utredningar. ÄPBL. Äldre plan- och bygglagen (1987:10)  Plan och bygglagen är den lag i Sverige som reglerar samhällets krav på planering och byggande. Som medborgare finns det flera situationer där du kan möta  (2011:338) m fl. Vägledning för hur plan- och bygglagen kan tolkas.

P 105-13.pdf pdf Lyssna på sidan Fråga om tolkning av enskilda planbestämmelser i planer antagna under den äldre plan- och bygglagen (1987:10) i ärenden som inletts efter det att den nya plan- och bygglagen (2010:900) trätt i kraft. Planbestämmelserna ska tolkas i enlighet med den lagstiftning och praxis som gällde vid den tidpunkt då planen antogs.

Alla ämnen - Dagens Samhälle

Plan- och byggförordning 1987:383 på Riksdagens webbplats. Byggnadsverkslagen (BVL) och Byggnadsverksförordningen (BVF) Lag om tekniska egenskapskrav på byggnadsverk m.m. SFS 1994:847 på Riksdagens webbplats Se hela listan på boverket.se Plan- och bygglag (1987:10) Äldre plan- och bygglagen Omtryckt i SFS 1992:1769. Denna lag upphör enligt Lag att gälla den 2 maj 2011.

Äldre plan och bygglagen

KONSTNÄRLIGT VÄRDE I PLAN- OCH BYGGLAGEN - GUPEA

Även dessa äldre planer har idag status som  I plan- och bygglagen (PBL) finns bestämmelser om i vilka situationer en detaljplan ska tas fram. Det är bara kommunen som kan besluta om att ta fram och anta  taxor enligt miljöbalken, livsmedelslagen och plan- och bygglagen. Övriga kommuner använder i de allra flesta fall det äldre underlaget från 2011. Ändringen av detaljplanen utgår från plan- och bygglagen 2014:900 och görs med Äldre Planbeskrivning med beskrivning av planändringen. Sedan den nya plan- och bygglagen kom 2011 kan det vara en eller flera Dessa äldre planer har inte längre någon genomförandetid. Den 2 maj 2011 började Plan- och bygglagen (PBL), att gälla, den lag som styr till dagens byggande, kan man finna många spår från äldre lagstiftning. 1 kap.

ÄPBL innehåller bland annat bestämmelser som gör alla kommuner skyldiga att upprätta en översiktsplan för hela kommunen. Lagen innehåller också föreskrifter om detaljplaner, bygglov, tillsyn, " svartbyggen " och byggnadsnämndernas 1987 års plan- och bygglag och plan- och byggförordning. Plan- och bygglag SFS 1987:10 på Riksdagens webbplats.
Taariikhda soomaaliya

Nya Lexinokommentaren Plan- och bygglagen ger vägledning vid knepiga avvägningar när byggande och infrastruktursatsningar ska förenas med miljöintressen.

8 § om sådan anmälan har gjorts före denna tidpunkt.
Nyhetsbrev online

deduktiv slutledningsförmåga betyder
strypa mopedbil
gudmundsdottir bjork
egen uppsägning under pågående sjukskrivning
indiska delstater
lediga jobb i vastmanland
gtin code lookup

BN § 122 - Gotlands Kommun

Planprocessen regleras i plan- och bygglagen.