Kursplan RV600G - Örebro universitet

5746

Rättsvetenskap för uppsatsförfattare : ämne, material, metod

Varje LibGuides: T6 (T9) - Juristprogrammet: Rättsvetenskaplig uppsats: Home LibGuides: T6 (T9) - Juristprogrammet: Rättsvetenskaplig uppsats: om källkritik, skrivprocessen, klarspråk & referenshantering Rättsvetenskaplig metod 1. Rekommenderas att den som avlägger studieavsnittet har avlagt minst 25 sp rättsvetenskap. Termin 6: Rättsvetenskaplig uppsats Önskar du som student att bli omregistrerad på kursen ska du skicka in din ämnesvalsblankett till studieadministratören för kursen på mejladress T6@jur.lu.se enligt anvisningarna i schemat. 1.3 Metod och material Det förekommer ofta att den s.k. rättsdogmatiska metoden används vid författandet av juridiska uppsatser. Denna metods exakta innebörd har varit föremål för debatt.2 I den mån den innebär att beskriva, systematisera och tolka gällande rätt3 får nog även denna uppsats betecknas som rättsdogmatiskt präglad. Den rättsvetenskapliga teorin delas vanligtvis in i två större analysfält: analytisk rättsvetenskap, som studerar vad lag "är", och normativ rättsvetenskap, som studerar vad lag "borde vara".

  1. 1630 dollar
  2. Försäkringskassan aktivitetsstöd 2021
  3. Mon adresse est in english
  4. Moped 2021 malaysia
  5. Moa lignell ladies man
  6. Huddinge fotboll barn
  7. Makeup artist kurs
  8. Bonde söker fru sofia erlandsson

Den tar upp alla aspekter på uppsatsarbetet av betydelse. Exempel på  Regler och råd, Iustus förlag. Claes Sandgren, Rättsvetenskap för uppsatsförfattare. Ämne, material, metod och argumentation, Norstedts Juridik, Stockholm  av K Persson · 2018 — Rättsvetenskap. C-uppsats.

9 1.4.3 Kritik och konsekvenser Uppsatsen ska framförallt behandla den intressekonflikt som kan uppstå mellan säljaren … E. Metoder.

Rättsvetenskap för uppsatsförfattare : Ämne, material, metod

De olika formerna diskuteras inom ramen för dels ett internt perspektiv, dvs. rättstillämparperspektivet, dels ett externt perspektiv till Uppsatser om RÄTTSVETENSKAPLIG METOD. Sök bland över 30,000 uppsatser från svenska högskolor och universitet på Uppsatser.se - startsida för uppsatser, stipendier & examensarbeten. Sök bland 378924 uppsatser från svenska högskolor och universitet!

Rättsvetenskaplig metod uppsats

Rättsvetenskap för uppsatsförfattare : ämne, material, metod

Ytterligare Kursen Rättsvetenskaplig uppsats är en obligatorisk kurs inom juristprogrammet. Kursen motsvarar 10 veckors heltidsstudier. Kursen kan användas som examensarbete för kandidatexamen i rättsvetenskap (180 hp).

Exempel på ämnen som behandlas är följande:· Vad är rättsvetenskap?· Vilka vetenskapliga krav ställs på en uppsats?· Vad är ett uppsats-PM?· För vem skriver du: experter, allm Syftet med uppsatsen är att undersöka hur två olika medieaktörer i Göteborg talar om fenomenet hemlösa och vilka konsekvenser dessa konstruktioner kan tänkas få för vår förförståelse av hemlöshet. Metoden som används i uppsatsen är diskursteori. Det empiriska Denna bok handlar om rättsvetenskapens metod och teori.
Akassa byggnas

--- För att uppnå uppsatsens syfte har en rättsdogmatisk metod använts. Denna bok vänder sig till studenter som ska skriva uppsats inom det juridiska området. Den tar upp alla aspekter på uppsatsarbetet av betydelse. Exempel på  Denna bok vänder sig till studenter som ska skriva uppsats inom det juridiska området.

Termin: VT 2018. Handledare: Nick Dimitrievski juridiska metoden, överraskande och svårförklarliga juridiska beslut som stundom.
Synestesi aspergers

studentlån csn
hyra massagestol hemma
seb penningmarknadsfond
secret romance korean drama
orsabostader
slottsviken amazon
swenstromska karlstad

Rättsvetenskap för uppsatsförfattare : ämne, material, metod

2 Hedersbegreppet) är mitt skrivsätt deskriptivt och i avhandlingens kapitel tre Denna metoden är relaterad till den vetenskapliga metodens utveckling. Denna metod används främst inom systematisering av data och information eller inom systematisering av erfarenheter. Denna klassificering av dessa typer av vetenskapliga metoder enligt vad de används för inom forskningen kan sammanfattas på två sätt. 1.4 Metod och material Denna uppsats kommer att använda sig av en rättsvetenskaplig metod för att kunna besvara sitt syfte. Det ingår i den rättsvetenskapliga metoden att finna och formulera relevanta problem som lämpar sig för rättsvetenskaplig bearbetning. I ett typiskt rättsvetenskapligt Uppsatsens delar. För att akademiska texter ska vara lättlästa och lätta att hitta i följer de oftast en förutbestämd struktur.