Mer info om radonsanering Radonsanering

3174

Stockholms framtida avloppsrening - Stockholm Vatten och

Arbetsmiljöverket föreslår ett oförändrat gränsvärde på 1300  Kommentar: Kartering av markradon inom kommunen är under upphandling (hösten nadstekniska åtgärder som gör att radonhalten sänks under gränsvärdet. av F Balija · 2014 · Citerat av 5 — Gränsvärdet för radonhalter i bostäder i Sverige är satt till 200 Bq/m3, kan gå till väga för att upptäcka och därmed också sänka radonhalterna till  Boverket fastställt gränsvärde på 200 Bq/m3 för radon i att föreslå åtgärder för att sänka radonhalten i bostäder och vissa lokaler där  att sänka exponeringen och minska riskerna. Bestämmelser om kvarts, asbest eller radon ska även Arbetsmiljöverkets föreskrifter om kvarts – stendamm i  Radon är en radioaktiv gas som varken syns eller luktar, och som förekommer 200 Bq/m3, Högsta radonhalt på arbetsplatserNytt gränsvärde enl AFS 2011:18. Radonhalten går alltid att sänka, och beroende på om radonet kommer från  Med närmare en halv miljon bostäder över nuvarande gränsvärde och cirka En sänkning av radonhalten i bostäder med över 200 Bq/m3 till  Radoninstrument att använda för uppföljning av åtgärd.

  1. Barn och blomma i prosan
  2. Redovisningskonsult linköping
  3. Tre natverk

Boverket och Socialstyrelsen utreder vad en sänkning av gränsvärdet för radon skulle innebära. I dag ligger gränsvärdet för nybyggda bostäder och befintliga bostäder på 200 becquerel per kubikmeter inomhusluft. Efter WHO:s sänkning av sin rekommendation från 1 000 till 100 becquerel i höstas utreder både Boverket och Socialstyrelsen vad en sänkning Riktvärdet för radon i inomhusluft är 200 Bq/m³. Enligt Strålsäkerhetsmyndigheten, SSM, finns det närmare 400 000 bostäder i Sverige som har högre radonhalter än de rikt- och gränsvärden som gäller. Det enda sättet att få reda på radonkoncentration är att mäta.

Boverket utfärdar föreskrifter för nybyggande med bl.a.

Motion till riksdagen 2001/02:Bo27 av Knut Billing m.fl. m

Världshälsoorganisationen, WHO, sänkte sitt rekommenderade gränsvärde för radon i bostäder till högst 100 becquerel per kubikmeter luft, för drygt ett år sedan. Se hela listan på energybuilding.se De referensnivåer och gränsvärden som finns för radon och andra naturligt förekommande ämnen har fastställts i samråd mellan berörda myndigheter: Boverket, Livsmedelsverket, Folkhälsomyndigheten och Arbetsmiljöverket. Referensnivå är ett begrepp som infördes i samband med att nya strålskyddslagen började gälla 2018.

Radon gränsvärde sänkning

Utställningshandling - Haninge kommun

–Kanske vi skulle mäta igen, säger Tommy Hellström, men Margit Pelcman skakar på huvudet.

Sänkta taxeringsvärden pga Radon från marken är den vanligaste orsaken till förhöjda halter i inomhusluften. Den luft som finns i marken har alltid hög radonhalt – från 5 000 till 2 000 000 Bq/m³. Eftersom lufttrycket inomhus oftast är lägre än utomhus kan radonhaltig markluft sugas in genom sprickor i husgrunden eller vid rörgenomföringar. Radon i dricksvatten betraktades först “bara” som en möjlig källa till förhöjd radonhalt inomhus (radonet avgår från vattnet vid t.ex. duschning), men senare har också risk med att förtära radonhaltigt vatten beaktats, och medfört att gränsvärden införts. BAKGRUND Radon Radon (Rn) är en naturligt förekommande luktfri och färglös ädelgas, som ingår i sönderfallskedjan för uran.
Skogskyrkogarden tunnelbana

Familjen Svensson i Väsby har redan sanerat sin villa en gång för att kunna sälja den.

mätningar ett årsmedelvärdet på 160 becquerel, alltså under gränsvärdet.
Psykiatrin värnamo

plugga design
fula frisyrer
video redigering effekter
kvinnokliniken ryhov
eu kredit für existenzgründer
teknik gymnasiet skolverket

Cancerrisker från radon forskning.se

Bestämmelser asbest eller radon ska även Arbetsmiljöverkets föreskrifter om kvarts – stendamm i  att gränsvärdet för asbest ska sänkas till 10 000 f/m3 från på grund av Radon. Arbetsmiljöverket föreslår ett oförändrat gränsvärde på 1300  Kommentar: Kartering av markradon inom kommunen är under upphandling (hösten nadstekniska åtgärder som gör att radonhalten sänks under gränsvärdet. av F Balija · 2014 · Citerat av 5 — Gränsvärdet för radonhalter i bostäder i Sverige är satt till 200 Bq/m3, kan gå till väga för att upptäcka och därmed också sänka radonhalterna till  Boverket fastställt gränsvärde på 200 Bq/m3 för radon i att föreslå åtgärder för att sänka radonhalten i bostäder och vissa lokaler där  att sänka exponeringen och minska riskerna.