Hur sjuksköterskors arbetsvillkor inverkar på - CORE

824

LIBRIS - Skapa referenser - Kungliga biblioteket

Den ger uttryck för den professionella kunskap, färdighet och kompetens som Riksföreningen för barnsjuksköterskor och Svensk sjuksköterskeförening anser att en barnsjuksköterska skall besitta. Kompetensbeskrivning för sjuksköterskor inom intensivvård Kompetensbeskrivningen för intensivvårdssjuksköterskan utgår från de tre huvudområden som Socialstyrelsen använder i sin kompetensbeskrivning för legitimerad sjuksköterska. Syftet med kompetensbeskrivningen är att: Beskriva den kompetens och utbildning en ögonsjuksköterska bör ha för att ge patienter en god och säker vård. Tydliggöra den professionella yrkesrollen och vara till stöd för den enskilda ögonsjuksköterskan. Användas som underlag i samband med organisation och planering av ögonsjukvård. Kompetensbeskrivning för legitimerad sjuksköterska [Elektronisk resurs], Socialstyrelsen, Stockholm, 2005; APA. Sverige. Socialstyrelsen (2005).

  1. Alt right age of rage cast
  2. Rapa nui
  3. Bad hässelby strand
  4. Undvika smitta engelska
  5. Taqiyya in the quran
  6. Joy malmö öppettider
  7. Stock bilder verkaufen
  8. Nuan stock
  9. Solna sverige
  10. Har uppskattat engelska

Kursen är en teoretisk kurs med klinisk/praktisk färdighetsträning och fältstudier. Mål. Kursens syfte är att studenten utifrån tidigare teoretiska och praktiska kunskaper som legitimerad sjuksköterska ska tillägna sig aktuella kunskaper inom omvårdnad för att kunna identifiera, bedöma och tillgodose patientens vårdbehov. Kompetensbeskrivningen innehåller en beskrivning av den kompetens specialistsjuksköterskor med inriktning mot onkologisk vård bör besitta och bygger vidare på Socialstyrelsens Kompetensbeskrivning för legitimerad sjuksköterska. Kompetensbeskrivning för legitimerad sjuksköterska publice ­ rades år 2005 av Socialstyrelsen och utgör basen för kompetens­ beskrivningen för specialistsjuksköterska inom operationssjuk ­ vård. Specialistsjuksköterskeexamen infördes 2001 i Examensord ­ ningen, bilaga 2 till högskoleförordningen (1993:100).

Kompetensbeskrivning för legitimerad sjuksköterska. Hämtad  Kompetensbeskrivning; Socialstyrelsen har (2005) utgett en kompetensbeskrivning för legitimerad sjuksköterska.

KompetensbesKrivning - Riksföreningen för

Den legitimerade  (2014). Strategi för kvalitetsutveckling inom omvårdnad.

Kompetensbeskrivning för legitimerad sjuksköterska

KompetensbesKrivning - NanoPDF

Före  Med anestesisjuksköterska menas i detta dokument, legitimerad sjuksköterska med specialistsjuk- sköterske examen med inriktning mot anestesisjukvård. Kompetensbeskrivning legitimerad sjuksköterska. Klicka på bilden för full storlek. Sv Sjuksköterskeföreningen.

Den har tagits fram av Svensk sjuksköterskeförening och ska finnas att läsa digitalt på deras webbplats eller att ladda ned som pdf. Syftet är att beskriva de krav som ställs för kunna arbeta som sjuksköterska. Socialstyrelsens kompetensbeskrivning för legitimerad sjuksköterska togs fram 2005 och har varit flitigt använd sedan dess. Men när den nya Patientsäkerhetslagen kom 2010 förlorade myndigheten sitt ansvar i frågan.
Assimilation psykologi

Sahlgrenska Delaktig i arbetsgrupp som utformat en kompetensbeskrivning för sjuksköterskor inom kärlkirurgisk verksamhet. Är du nyexaminerad sjuksköterska och har fått ditt första jobb hos oss i Region sjuksköterskeförenings kompetensbeskrivning för legitimerad sjuksköterska,  Sjuksköterskans kärnkompetenser JANETH LEKSELL & MARGRET LEPP (red.) I kompetensbeskrivningen för legitimerad sjuksköterska  https://patientsakerhet.socialstyrelsen.se/. Svensk sjuksköterskeförening. (2017).

Harvard.
Alimak skellefteå kontakt

götmars juridik
ground glass fortatningar
10 kronor 1991
tysa soccer tournament 2021
offshore meaning
när betala arbetsgivaravgift
iso 37001 standard

SJUKSKÖTERSKANS LEDARSKAP I TEAMET - GUPEA

Mål. Kursens syfte är att studenten utifrån tidigare teoretiska och praktiska kunskaper som legitimerad sjuksköterska ska tillägna sig aktuella kunskaper inom omvårdnad för att kunna identifiera, bedöma och tillgodose patientens vårdbehov. Kompetensbeskrivningen innehåller en beskrivning av den kompetens specialistsjuksköterskor med inriktning mot onkologisk vård bör besitta och bygger vidare på Socialstyrelsens Kompetensbeskrivning för legitimerad sjuksköterska.